ย้อนรอยแฟชั่นสงกรานต์

“วันนี้เป็นวันสงกรานต์” เสียงทำนองไทย ๆ พร้อมกับเนื้อเพลงที่เราคุ้นหูดังขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มเบิกบานเตรียมฉลองปีใหม่ในแบบฉบับคนไทย ช่วงเวลาแห่งความสุขแผ่ซ่านไปทั่วประเทศ ประเพณีการสาดน้ำและรายละเอียดยิบย่อยในวันสงกรานต์กลายเป็นเอกลักษณ์วันหยุดประจำชาติที่เกี่ยวพันกับคนไทยเกือบทุกคน ความโด่งดังนั้นก็ไกลไปทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสาดน้ำ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับวันสงกรานต์คือเรื่องแฟชั่นชุดสำหรับการใส่เล่นน้ำหรือทำกิจกรรมในวันสำคัญเช่นนี้ วันนี้เราจะย้อนนำเสนอชุดแฟชั่นสงกรานต์หลากหลายรูปแบบให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเสื้อผ้าในวันที่ต้องเปียกที่สุดในรอบปี

 

เริ่มกันที่สมัยโบร่ำโบราณวันสงกรานต์ ช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยประเพณีและกิจกรรมหลากหลายรูปแบบไม่ใช่การสาดน้ำเพียงเพราะความสนุกเท่านั้น มีประเพณีการขนทรายเข้าวัด รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ หรือแม้แต่การเล่นน้ำเองเป็นกิจกรรมความสนุกสนานคลายร้อนเล็ก ๆ น้อย ๆ พอน่ารัก หยอกล้อกันตามประสาญาติสนิทมิตรสหายที่ฉลองวันแห่งความสุขร่วมกัน ฉะนั้นชุดเครื่องแต่งกายอ้างอิงจากภาพวาดจารึกหรือภาพวาดเวอร์ชั่นใหม่ที่สะท้อนออกมาจากเนื้อความจากการบันทึกทางประวัติศาสตร์ จะเห็นได้ว่าชุดของเหล่าชายหญิงในสมัยอยุธยาเป็นรูปแบบของชุดประจำวันทั่วไป ผู้ชายนุ่งโจงกระเบนในขณะที่ผู้หญิงนั้นสวมกระโจมอก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานะทางสังคมและกิจกรรมในขณะนั้นด้วยหากเข้าวัดเข้าวาเสื้อผ้าต้องเรียบร้อยมีการใส่เสื้อให้เรียบร้อย และถ้ามีศักดินาเป็นชนชั้นสูงในสังคมก็สะท้อนให้เห็นเรื่องของชุดผ้าไทยและชุดสไบคาดเพื่อความเรียบร้อยในกิจกรรมประเพณีบนเรือน

 

  ข้ามมาในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นประเพณีสงกรานต์ยังคงสืบทอดปฏิบัติต่อกันมาเรื่อย ๆ อาจจะมีการลดทอนและหลอมรวมชนชั้นมากขึ้น (ในสมัยก่อนมีธรรมเนียมการปฏิบัติของทั้งชนชั้นสูงและประชาชนคนธรรมดา) ทำให้เสื้อผ้าของประชาชนทั่วไปสวมชุดคล้ายคลึงกับสมัยอยุธยาในการเล่นน้ำสงกรานต์ โดยที่เข้าสู่ช่วงสมัยรัชกาลที่ 4 และ 5 เป็นต้นมาการแต่งกายก็ปรับเปลี่ยนไป จากเดิมเราใส่ชุดเหล่านี้เล่นน้ำสร้างความสดชื่น แต่เมื่อฝรั่งมังค่าเข้ามาเราปรับเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมทันโลก ฉะนั้นการนำชุดที่ดูทางการเป็นสมัยใหม่มาเปียกน้ำอาจจะไม่ใช่ความคิดที่ดีนัก ราษฎรชาวบ้านทั่วไปก็ยังคงแต่งกายในแบบดั้งเดิมเพื่อเล่นน้ำกันอยู่ แต่อาจจะแต่งกายเป็นสากลมากขึ้นเมื่อต้องปฏิบัติตามประเพณีสำคัญหรือแสดงถึงความนับถือเช่นการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่หรือจะเป็นการสรงน้ำพระ

 

ขยับขึ้นมาในยุค พ.ศ. 2400 เป็นมาเครื่องแต่งกายเริ่มคุ้นตาเรามากขึ้น การเล่นสาดน้ำเริ่มแสดงถึงความสนุกสนานสดชื่นไม่ใช่เพียงขนบธรรมเนียมประจำวันสำคัญแค่นั้นอีกแล้ว ความสนุกสนาน ความสดชื่น ถือเป็นจุดเริ่มต้นของเล่นน้ำสงกรานต์ยุคใหม่หรือที่เรียกว่า “Water Festival” แบบที่ชาวต่างชาติรู้จักกัน คนเริ่มแต่งตัวตามสมัยนิยมมากขึ้นมการใส่เสื้อเชิ้ตลินินสำหรับผู้ชาย ผู้หญิงกับชุดไทยร่วมสมัยหรือชุดที่เป็นสากลมากขึ้นมีผ้าทึบความยาวระดับเข่าเพื่อปกปิดหวงห้ามความเป็นกุลสตรีของตนเองแต่ก็ยังสามารถสนุกสนานได้ตามสมัยนิยม ยุคนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นของการประดิษฐ์ปืนฉีดน้ำยุคแรกและการเล่นน้ำแบบเคลื่อนที่ด้วยยานพาหนะไปหากลุ่มคนที่กว้างขึ้น จนส่งอิทธิพลกลายเป็นเอกลักษณ์ของเทศกาลจนถึงทุกวันนี้